Beth yw manteision astudio gradd ran-amser?

Mae astudio gradd ran-amser yn cynnig hyblygrwydd i chi astudio eich gradd o amgylch eich bywyd gwaith neu'ch bywyd teuluol, gan gadw'r un lefel o incwm. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi wella eich rhagolygon gyrfaol, heb orfod cymryd saib o'ch gwaith. Cofiwch y cewch hefyd ddefnyddio holl adnoddau'r Brifysgol pan fyddwch yn astudio gradd ran-amser.