Cymhwyster Academaidd - MATRICIWLEIDDIO

Mae'n rhaid i'r holl fyfyrwyr uwchraddedig, heblaw'r rhai sydd eisoes wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth, fatriciwleiddio cyn y cânt eu derbyn ar gyfer astudiaethau uwchraddedig. Er mwyn matriciwleiddio mae'n rhaid i ymgeiswyr:

a) fod â gradd israddedig o sefydliad a gydnabyddir gan Brifysgol Aberystwyth a'r 'National Academic Recognition Information Centre'(NARIC) y DU

neu

b) mae'n rhaid i ymgeiswyr fod ag o leiaf 24 mis o brofiad proffesiynol amser-llawn i fatriciwleiddio fel myfyriwr hŷn cyn dechrau'r cwrs (ar gyfer rhaglenni Meistr, ond nid rhaglenni PhD).

Noder nad yw ymgeiswyr sy'n gallu matriciwleiddio o reidrwydd yn gallu bodloni'r gofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs perthnasol, e.e. gradd Anrhydedd 2.1 neu gyfwerth am leoedd ymchwil, gradd Anrhydedd 2.2 neu gyfwerth ar gyfer graddau Meistr trwy gwrs, profiad gwaith digonol a pherthnasol ar gyfer MBA (o leiaf 3 blynedd). Mewn achosion o'r fath dylai'r ymgeisydd gysylltu naill ai â'r Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion neu â'r Adran berthnasol.