Beth yw gradd uwch trwy ymchwil?

Mae gradd uwch trwy ymchwil yn golygu astudiaeth fanwl o faes penodol sy'n gydnaws â diddordebau ymchwil y Brifysgol. Mae myfyrwyr ymchwil yn cynhyrchu gwaith cyhoeddadwy a gwreiddiol a chaiff canlyniadau'r ymchwil eu cyflwyno mewn traethawd ymchwil a thrwy arholiad llafar.

Mae MPhil yn radd meistr trwy ymchwil ac mae'n galluogi unigolion i ymchwilio i faes penodol sydd o ddiddordeb iddynt. Dylai'r gwaith fod yn waith gwreiddiol.

Mae gradd PhD yn gofyn am gryn ymroddiad ac mae fel rheol yn ofyniad i'r rhai sydd eisiau dilyn gyrfa yn y byd academaidd. Dylai'r gwaith fod yn waith gwreiddiol ac o safon sy'n deilwng o gael ei gyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygir gan gyfoedion.