Faint o amser mae'n ei gymryd i gwblhau gradd ymchwil uwchraddedig?

Yn amodol ar eich cymwysterau mynediad unigol, lleiafswm y cyfnod cofrestru safonol ar gyfer y rhaglenni canlynol yw:

MPhil

Amser-llawn: un flwyddyn

Rhan-amser: dwy flynedd

PhD

Amser-llawn: tair blynedd

Rhan-amser: pum mlynedd

Dylai myfyrwyr geisio cwblhau eu rhaglen o fewn y cyfnodau hyn er y byddant hefyd yn cael amser ychwanegol i orffen ysgrifennu eu traethodau ymchwil. Bydd y dyddiadau cau penodol ar gyfer cyflwyno yn cael eu nodi ar y llythyr cynnig ffurfiol.