Pryd ddylwn i wneud cais?

Yn ddelfrydol, ar gyfer rhaglenni ymchwil, dylid gwneud ceisiadau rhwng mis Tachwedd a mis Ionawr. Ond, mae Prifysgol Aberystwyth yn derbyn ceisiadau am astudiaethau uwchraddedig trwy gydol y flwyddyn os ydych mewn sefyllfa i gyllido'ch hun.

Os ydych yn bwriadu gwneud cais am gyllid, cofiwch fod gan y Cynghorau Ymchwil ddyddiadau cau. Mae'n rhaid i chi dalu sylw penodol i'r dyddiadau cau hyn, oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion mae'n rhaid i chi fod â chynnig cyn y gallwch wneud cais am gyllid.

NODER: dyma'r dyddiadau cau ar gyfer Ysgoloriaethau Ymchwil Uwchraddedig Aberystwyth:

  • Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Adran Seicoleg; Adran Hanes a Hanes Cymru; a Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: diwrnod olaf mis Ionawr
  • Pob adran arall: diwrnod cyntaf mis Mawrth