Dr Alexander Taylor

Dr Alexander Taylor

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Dr Alexander Taylor yn Seicolegydd Siartredig gyda Chymdeithas Seicoleg Prydain ac yn Gymrawd o academi addysg Higehr, gyda PhD mewn Seicoleg o Brifysgol Reading, gradd MSc anrhydedd mewn Niwrowyddoniaeth o Brifysgol Manceinion, a BSc dosbarth cyntaf. gradd anrhydedd mewn Bioleg Ddynol a Seicoleg o Brifysgol Swydd Stafford. Mae gen i brofiad ac arbenigedd ymchwil, yn ogystal â phrofiad clinigol a phrofiad dysgu ym meysydd: niwrowyddoniaeth affeithiol, gwybyddiaeth, heneiddio, clefyd Alzheimer, iechyd meddwl, niwroddelweddu, niwroseicoleg a dulliau ymchwil. Mae prif themâu fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar iechyd emosiynol a chorfforol oedolion hŷn yng nghyd-destun rhyngweithiadau emosiynol a gwybyddol mewn perthynas â modelau a damcaniaethau seicolegol a niwral.

Ymchwil

Meysydd ymchwil cyfredol: Canlyniadau pryder a achosir ar weithrediad gwybyddol a echddygol; Effaith Kombucha a prebiotics ar reolaeth wybyddol, straen ac emosiynol mewn unigolion iach (cyllid Innovate UK); Lles mewn natur.

Mae fy ngwaith ymchwil diweddar yn cynnwys y canlynol: Astudiaeth yn canolbwyntio ar ddatblygiad gwybyddol plant byddar a’r effaith ar gysylltiadau niwrol mewn cyfatebion niwrol allweddol, gan ddefnyddio fNIRS i asesu gweithgarwch niwrol; Mae un arall yn ymwneud â gwaith gyda’r gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid, gan fanteisio ar lwyddiant prosiect haf yn y celfyddydau i leihau ymddygiad tramgwyddus. Yn y Sefydliad Strôc a Dementia ym Munich, roedd fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddelweddu amlfodd (cyfuno EEG-fMRI) o newidiadau yn yr ymennydd dynol yng nghamau cychwynnol clefyd Alzheimer a chlefyd serebro-fasgwlaidd; Nesaf ymgymerais â phrosiect ym Mhrifysgol Southampton yn mesur effaith cyffuriau sy’n targedu sianeli ïonau synhwyro asid (ASIC) sy’n gallu lleddfu gorbryder, a gyflawnwyd drwy ddefnyddio her CO2 i beri gorbryder mewn gwirfoddolwyr iach (EOG, marcwyr imiwnedd ac ymddygiadol).

Trwy fy ngwaith ymchwil, rwyf wedi cael profiad dysgu gwerthfawr ym meysydd seicoleg fiolegol, niwroseicoleg, gwybyddiaeth, dulliau ymchwil a meysydd seicoleg creiddiol eraill. Ar hyn o bryd, rwyf wrthi’n cwblhau’r cymhwyster TUAAU, sydd wedi’i achredu gan Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Gyfunol, er mwyn ffurfioli safon a phrofiad fy ngwaith dysgu.

Cyfrifoldebau

Cadeirydd pwyllgor moeseg yr Adran Seicoleg

Aelod o banel moeseg ymchwil y Brifysgol (REP)

 

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 10:30-12:00
  • Dydd Mercher 11:30-13:00

Cyhoeddiadau

Taylor, ANW, Low, DC, Walsh, GS & Holt, N 2023, 'The impact of anxiety on postural control: CO2 challenge model', Psychophysiology, vol. 60, no. 3, e14192. 10.1111/psyp.14192
Simon-Vermot, L, Taylor, ANW, Araque Caballero, MA, Franzmeier, N, Buerger, K, Catak, C, Janowitz, D, Kambeitz-Ilankovic, L, Ertl-Wagner, B, Duering, M & Ewers, M 2018, 'Correspondence Between Resting-State and Episodic Memory-Task Related Networks in Elderly Subjects', Frontiers in Aging Neuroscience, vol. 10, 362. 10.3389/fnagi.2018.00362
Franzmeier, N, Hartmann, J, Taylor, ANW, Araque Caballero, MA, Simon-Vermot, L, Kambeitz-Ilankovic, L, Buerger, K, Catak, C, Janowitz, D, Mueller, C, Ertl-Wagner, B, Stahl, R, Dichgans, M, Duering, M & Ewers, M 2018, 'The left frontal cortex supports reserve in aging by enhancing functional network efficiency', Alzheimer's Research & Therapy, vol. 10, no. 1, 28. 10.1186/s13195-018-0358-y
Franzmeier, N, Hartmann, J, Taylor, ANW, Araque Caballero, MA, Simon-Vermot, L, Beurger, K, Kambeitz-Ilankovic, L, Ertl-Wagner, B, Mueller, C, Catak, C, Janowitz, D, Stahl, R, Dichgans, M, Duering, M & Ewers, M 2017, 'Left Frontal Hub Connectivity during Memory Performance Supports Reserve in Aging and Mild Cognitive Impairment', Journal of Alzheimer’s Disease , vol. 59, no. 4, pp. 1381-1392. 10.3233/JAD-170360
Franzmeier, N, Göttler, J, Grimmer, T, Drzezga, A, Araque Caballero, MA, Simon-Vermot, L, Taylor, ANW, Beurger, K, Catak, C, Janowitz, D, Mueller, C, Duering, M, Sorg, C & Ewers, M 2017, 'Resting-State Connectivity of the Left Frontal Cortex to the Default Mode and Dorsal Attention Network Supports Reserve in Mild Cognitive Impairment', Frontiers in Aging Neuroscience, vol. 9, no. AUG, 264. 10.3389/fnagi.2017.00264
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil