Dr Zhimin He

B.A, MSc, PhD, CPsychol

Dr Zhimin He

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Dr Zhimin yn Aelod Siartredig o Gymdeithas Seicolegol Prydain (C.Psychol). Cwblhaodd ei PhD mewn Seicoleg (niwrowyddoniaeth ymddygiadol) a bu'n gweithio fel cynorthwyydd ymchwil, cyd-ymchwil a thiwtor academaidd ym Mhrifysgol Nottingham (2006-2011). Yna, symudodd i Ysgol Feddygol Warwick, Prifysgol Warwick fel cyd-ymchwilydd (2011-2013), a bu'n gweithio yn y Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth Coleg y Brenin Llundain fel ymchwilydd ôl-doethurol ac arweinydd modiwl ar gyfer Cymdeithasol ac Iechyd Meddwl Cymunedol (rhaglen MSc) (2013-2016). Ymunodd Dr Zhimin â'r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2016.

Dysgu

Ymchwil

Dechreuodd Dr He ei gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Nottingham gan ganolbwyntio ar ddiffygion gwybyddol ac ymddygiadol mewn perthynas â gwahaniaethau unigol ac anhwylderau meddyliol. Mae ei hymchwil yn cyfieithu damcaniaethau dysgu anifeiliaid sylfaenol i glefydau dynol lle mae prosesau cysylltiol yn anhrefn. Er enghraifft, mewn sgitsoffrenia, mae hi a'i chydweithwyr yn canfod bod dysgu'n digwydd yn amhriodol, ynghylch symbyliadau a fyddai fel arfer yn cael eu trin fel rhai amherthnasol, yn ddiangen neu mewn rhyw ffordd arall yn aneglur. Yn achos troseddwyr ag anhwylderau personoliaeth, mae'r ymddygiadau yn gyffredinol yn cael eu disgrifio fel rhai ysgogol, felly dyluniwyd tasg gyfrifiadurol i fesur perfformiad dysgu cynhyrfus ac ataliol yn y gr?p hwn. Dangosodd y canlyniadau newid trawiadol ac ystadegol sylweddol ym mynegiant dysgu ataliol mewn gweithdrefn a reolir yn y troseddwyr hyn.Roedd.

Dr He yn Gymrawd Ymchwil, ac yn Arweinydd Modiwl yng Ngholeg Y Brenin Llundain (KCL) ac ym Mhrifysgol Warwick (Ysgol Feddygol Warwick). Prif rolau ei phrosiect ymchwil ddiweddaraf yn KCL oedd: cyfrannu at ddatblygiad y pecyn CareLoop, system hunan-reoli wedi'i hwyluso gan dechnoleg i gleifion â salwch meddwl difrifol; i arwain a chynnal cyfrifoldebau ymchwil lleol o dreial aml-safle. Yn Ysgol Weriniaeth Warwick, cefnogodd weithgaredd ymchwil o fewn rhanbarth Gorllewin Canolbarth Lloegr a darparodd mewnbwn methodolegol i gynigion ymchwil ar draws y Ganolfan a chysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a grwpiau gofalwyr i sicrhau eu bod yn cymryd rhan weithgar ym mhob cam o brosiectau ymchwil, o ddatblygu'r cynnig i ledaenu canfyddiadau.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 9:00-10:30
  • Dydd Mercher 9:00-10:30

Cyhoeddiadau

Lewis, S, Ainsworth, J, Sanders, C, Machin, M, Whelan, P, Hopkins, R, He, Z, Applegate, E, Drake, R, Bamford, C, Roberts, C, Wykes, T & Stockton-Powdrell, C 2020, 'Smartphone-enhanced symptom management in psychosis: An open, randomised controlled trial', Journal of Medical Internet Research , vol. 22, no. 8, e17019, pp. 1-11. https://doi.org/10.2196/17019
Cella, M, He, Z, Killikelly, C, Okruszek, Ł, Lewis, S & Wykes, T 2019, 'Blending Active and Passive Digital Technology Methods to Improve Symptom Monitoring in Early Psychosis', Early Intervention in Psychiatry, vol. 13, no. 5, pp. 1271-1275. https://doi.org/10.1111/eip.12796
Lewis, S, Fraccaro, P, Ainsworth, J, Sanders, C, He, Z, Whelan, P, Stockton-Powdrell, C, Hopkins, R, Wykes, T & Machin, M 2018, 'A randomised controlled trial of smartphone active symptom monitoring in psychosis', Schizophrenia Bulletin, vol. 44, no. suppl_1, pp. S106. https://doi.org/10.1093/schbul/sby015.261
Cella, M, Okruszek, Ł, Lawrence, M, Zarlenga, V, He, Z & Wykes, T 2018, 'Using wearable technology to detect the autonomic signature of illness severity in schizophrenia', Schizophrenia Research, vol. 195, pp. 537-542. https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.09.028
Killikelly, C, He, Z, Reeder, C & Wykes, T 2017, 'Improving Adherence to Web-Based and Mobile Technologies for People with Psychosis: Systematic review of New Potential Predictors of Adherence', Journal of Medical Internet Research , vol. 5, no. 7, e94. https://doi.org/10.2196/mhealth.7088
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil