123. Deall yr heriau recriwtio a chadw nyrsys yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru
Angharad Jones , Dr Rachel Rahman, Dr Jiaqing O

Nyrsys yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru

Archwiliodd y prosiect hwn y rhwystrau i recriwtio a chadw nyrsys yng Nghymru Wledig.

Gan ddefnyddio cyfweliadau ansoddol gyda nyrsys trefol a gwledig, mae’r astudiaeth wedi nodi perthnasedd gofynion swydd-benodol a chysyniadau ymlyniad lle personol sy’n pennu a yw nyrsys yn cael eu denu i, ac yn parhau i weithio, mewn amgylcheddau gwledig.

Adran Seicoleg

Trydar – Psychology at Aber

Facebook  – Psychology at Aberystwyth

Mwy o wybodaeth

Angharad Jones

Dr Rachel Rahman

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol