12. Imprint: Gwyddoniaeth a threftadaeth yn elwa o hanes canoloesol
Dr Elizabeth New

Dr Elizabeth New

Ariannwyd prosiect Imprint gan yr AHRC ac mae wedi defnyddio ymchwil hanesyddol a thechnegau gwyddonol arloesol i ddod â’r gorffennol yn fyw mewn ffyrdd newydd, gan gyfrannu at ddatblygiadau allweddol mewn ymchwil fforensig. 

Arweiniodd at ddarganfyddiadau newydd ynghylch yr arfer o selio a’i oblygiadau i syniadau am hunaniaeth bersonol, yn ogystal ag ehangu cadwraeth a dehongli treftadaeth drwy ddylanwadu ar waith archifau a chadwraeth.

Mae ei ddadansoddi arloesol ar olion bysedd a dwylo o’r oesoedd canol hefyd wedi cyfrannu at ddatblygu offer fforensig arloesol a gwella gwyddoniaeth fforensig.

Newyddion: Grant pwysig i ddatgelu cyfrinachau seliau canoloesol

Trydar: @Imprint_Project

Mwy o wybodaeth

Dr Elizabeth New

Adran Academaidd

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Nesaf
Blaenorol