58. Ffermwyr defaid
Dr Ffion Jones

Ni yw'r Ddiadell

Comisiynwyd ‘Ni Yw’r Ddiadell’ gan amgueddfa Ceredigion ar gyfer eu harddangosfa Defaid/Sheep yn 2019.

Mae’r gosodiad ffilm a gomisiynwyd yn cynnig adlewyrchiad o gymhlethdod y berthynas rhwng ffermwyr defaid a’u diadell; mae'n gosod y berthynas hon fel un o arwyddocâd diwylliannol o fewn tirweddau ucheldirol canolbarth Cymru.

Amgueddfa Ceredigion – Sheep exhibition and Future Landscapes symposium

YouTube – Ni yw'r Ddiadell

Mwy o wybodaeth

Dr Ffion Jones

Adran Academaidd

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Nesaf
Blaenorol