13. A yw dynion yn fwy doniol na menywod?
Dr Gil Greengross

Dr Gil Greengross

Fe wnaethon ni brofi a yw'r stereoteip bod dynion yn fwy doniol na menywod yn wir.

Canfuom fod dynion yn cael eu graddio ychydig yn fwy doniol, ar gyfartaledd, na menywod. Gallai canlyniadau adlewyrchu effeithiau esblygiadol ac amgylcheddol, lle mae dynion yn ceisio defnyddio hiwmor i ddenu menywod fel cymar.

Newyddion: A yw dynion wir yn fwy doniol na menywod?

Trydar: @giligg

Mwy o wybodaeth

Dr Gil Greengross

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol