44. Stiwardiaeth Gwrthficrobaidd ar gyfer milfeddygon fferm Cymru
Dr Gwenllian Rees

Arwain DGC

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi sefydlu rhwydwaith cenedlaethol o Hyrwyddwyr Rhagnodi Milfeddygol ledled Cymru sy’n gweithio i wella rhagnodi gwrthfiotigau ar ffermydd Cymru a mynd i’r afael â her fyd-eang ymwrthedd i wrthfiotigau.

Mae hyn yn rhan o brosiect Arwain DGC, gan helpu Cymru i arwain y ffordd ar ddefnyddio gwrthfiotigau mewn modd cyfrifol.

Arwain DGC

Trydar – Arwain DGC

Facebook – Arwain DGC

Mwy o wybodaeth

Dr Gwenllian Rees

Adran Academaidd

Adran Gwyddorau Bywyd

Nesaf
Blaenorol