103. Amrywiaeth mewn cyfrifiadureg
Dr Hannah Dee

Amrywiaeth mewn cyfrifiadureg

Colocwiwm BCSWomen Lovelace yw prif gynhadledd y DU ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadureg benywaidd.

Mae wedi cael ei chadeirio gan staff PA ers 2010.

Mae’n symud o gwmpas y DU, ac yn cael ei chynnal gan wahanol brifysgolion bob blwyddyn.

Cynhaliodd PA y digwyddiad pen-blwydd yn 10 oed yn 2017. Mae'r tri olaf wedi bod ar-lein.

Gyda gwobr Efydd Athena SWAN, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb rhyw ar draws ein hadran a hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Adran Cyfrifiadureg – Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Trydar – BCSWomen Lovelace

Trydar – bcswomen

Trydar – Aber Uni Comp. Sci.

Mwy o wybodaeth

Dr Hannah Dee

Adran Academaidd

Adran Cyfrifiadureg

Nesaf
Blaenorol