39. Iwtopias Cynaliadwy: Newid agweddau a dulliau o adeiladu cymunedau, defnyddio treftadaeth a moeseg bwyd
Dr Jacqueline Yallop

Miranda Whall

Mae ymchwil Dr Jacqueline Yallop ar weledigaethau iwtopaidd ar gyfer ardaloedd trefol a gwledig wedi galluogi darllenwyr ei gwaith ysgrifenedig, a phobl sydd wedi cymryd rhan mewn prosiectau cysylltiedig, i wneud newidiadau yn eu ffyrdd o fyw o ran eu hunain a’u cymunedau.

Mae gwaith rhyngddisgyblaethol Dr Yallop wedi arwain at well ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o’r ffyrdd y caiff iwtopias eu hadeiladu a’u mynegi, a hynny wedyn wedi ysbrydoli gweithgareddau newydd, newid y defnydd ar dreftadaeth ac wedi ysbrydoli diwygio moeseg bwyd personol.

Mae’r cyfryngau darlledu a phrint wedi cymryd diddordeb yn y syniadau ymchwil sydd yng ngwaith Dr Yallop.

Jacqueline Yallop – Big Pig, Little Pig

Trydar – Jacqueline Yallop

Mwy o wybodaeth

Dr Jacqueline Yallop

Adran Academaidd

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Nesaf
Blaenorol