42. Addasu newid hinsawdd drwy seilwaith arfordirol sy'n sensitif yn ecolegol
Dr Joe Ironside

Ecostructure

Mae ECOSTRUCTURE yn brosiect €5.5 miliwn a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen Cydweithrediad Iwerddon Cymru, sy’n dod â phum prifysgol flaenllaw yng Nghymru ac Iwerddon ynghyd i ymchwilio a chodi ymwybyddiaeth o atebion eco-beirianneg i her addasu arfordirol i newid yn yr hinsawdd.

Nod Ecostructure yw annog manteision ecolegol a chymdeithasol eilaidd mewn strwythurau ynni adnewyddadwy ac amddiffyn yr arfordir, er lles yr amgylchedd, cymunedau arfordirol a sectorau glas a gwyrdd economïau Cymru ac Iwerddon.

Ynglŷn â Phrosiect Ecostructure

Trydar – Ecostructure

Facebook – Ecostructure

Mwy o wybodaeth

Dr Joe Ironside

Adran Academaidd

Adran Gwyddorau Bywyd

Nesaf
Blaenorol