34. Hyrwyddo ffyrdd iach o fyw mewn oedolion hŷn
Dr Marco Arkesteijn

WARU

Mae Prifysgol Aberystwyth yn hyrwyddo bwyta'n iach a ffordd o fyw egnïol yn gorfforol.

Mae'r Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd (WARU) yn ymchwilio i sut i ymgysylltu pobl â'u hiechyd a'u lles eu hunain. Mae hyn yn cynnwys hybu ymarfer corff a mathau eraill o weithgarwch corfforol, yn ogystal â deall sut y gall pobl hŷn hybu annibyniaeth a gweithrediad dyddiol.

Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd

Facebook – Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd

Trydar – Marco Arkesteijn

Mwy o wybodaeth

Dr Marco Arkesteijn

Adran Academaidd

Adran Gwyddorau Bywyd

Nesaf
Blaenorol