41. Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr: Gwella mynediad at gyfiawnder i gyn-filwyr bregus a’u teuluoedd
Dr Olaoluwa Olusanya

Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr

Datblygodd Olusanya y Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr (VLL), sef prosiect cyfiawnder iechyd aml-asiantaeth sy’n canolbwyntio ar y fyddin ledled Cymru

Hyd yma mae’r prosiect VLL wedi cefnogi 1025 o gyn-filwyr a’u teuluoedd o gefndiroedd ac oedrannau amrywiol yn llwyddiannus mewn lleoliadau lluosog ledled Cymru.

Roedd cleientiaid yn aml yn adrodd am faterion lluosog a chymhleth yn ychwanegol at eu problemau cyfreithiol, a heb gefnogaeth y VLL ni fyddai eu hanghenion cyfiawnder cymhleth wedi cael eu diwallu.

Mae Olusanya wedi cael effaith fawr wrth gefnogi mynediad at gyfiawnder ac anghenion iechyd a lles cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Mae wedi gwneud cyfraniad mawr i gynyddu cefnogaeth y cyhoedd i’r mater hwn ac mae wedi chwarae rhan allweddol wrth sicrhau newid trawsnewidiol.

Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr

Facebook – Veterans Legal Link

Mwy o wybodaeth

Dr Olaoluwa Olusanya

Adran Academaidd

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Nesaf
Blaenorol