16. Ewynnau fel hidlwyr hylif
Dr Tudur Davies

Ewynnau fel hidlwyr hylif

Rydym yn datblygu efelychiadau cyfrifiadurol i fodelu ewynnau dyfrllyd, dosbarth o hylifau cymhleth sydd â llawer o gymwysiadau.

Yn benodol, astudiwn pa mor effeithiol yw ewyn ar gyfer hidlo neu gludo gwrthrychau solet.

Gallwn bennu pa baramedrau deunydd sy'n bwysig wrth benderfynu a yw gwrthrych yn cael ei ddal gan ewyn ai peidio.

Modelu Mathemategol o strwythurau, soledau a hylifau

Trydar – tudurdavies

Mwy o wybodaeth

Dr Tudur Davies

Adran Academaidd

Adran Mathemateg

Nesaf
Blaenorol