1. Talwrn y Beirdd Ifanc
Eurig Salisbury

Llun grŵp o’r beirdd ifanc ar risiau tu allan i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Rhoddodd y prosiect hwn flas cyntaf o gerddi byr, bachog, digri a dwys y talwrn i gannoedd o ddisgyblion.

Fe’u cyflwynwyd hefyd i’r gynghanedd a chymerodd pedwar tîm ran mewn gornestau talwrn gyda’r meuryn Ceri Wyn Jones. Ysbrydolodd y prosiect Dalwrn yr Ifanc yr Urdd a BBC Radio Cymru.

Gwefan:

Rhifynnau o bodlediad Clera sy’n cynnwys recordiadiadau o’r ornest gyntaf rhwng Bwystfilod Bro Myrddin a Phiwmas y Preseli:

Cyfryngau cymdeithasol:

Mwy o wybodaeth

Eurig Salisbury

Adran Academaidd

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Nesaf