88. Glas | Blue
Heledd Hardy

Glas | Blue

Gwneuthurwr Ffilm a Ffotograffydd yw Heledd: Storïwr gweledol digidol. Mae ei hymchwil academaidd gyfredol yn archwilio rôl Mam mewn ffilm.

Trwy ei hymchwil trwy ymarfer mae hi wedi cynhyrchu ffilm ffuglen fer Glas | Blue yn archwilio thema iselder ôl-enedigol a gefnogwyd gan Ffilm Cymru Wales.

Mae hi hefyd wedi cynhyrchu cyfres ar gyfer arddangosfeydd Ffotograffiaeth sy’n edrych yn fanwl ar rôl Famol menywod unigol yn ein cymdeithas.

Mae hi wedi gweithio gydag ymarferwyr theatr i gynhyrchu ffilm ar gyfer perfformiad byw ar y thema lles a’r cysylltiadau mamol â goroesi.

Blue | Glas

Trydar – Heledd Wyn Hardy

Mwy o wybodaeth

Heledd Hardy

Adran Academaidd

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Nesaf
Blaenorol