33. Argraffiadau Lluosog: Ehangu Arferion Gwneud Printiau Cyfoes
Paul Croft

Gwneud printiau Tsieineaidd cyfoes

Trwy ymarfer-fel-ymchwil, cyhoeddiadau, arddangosfeydd, dosbarthiadau meistr, portffolios print, cydweithrediadau rhyngwladol a rhwydweithio byd-eang, mae Croft wedi gwella'r ddealltwriaeth o wneud printiau cyfoes ac wedi darparu cyfleoedd newydd i gynulleidfaoedd cyhoeddus brofi ac ymgysylltu ag arferion o'r fath.

Mae ei brosiectau wedi galluogi gwneuthurwyr printiau o Brydain i ennill cydnabyddiaeth yn Tsieina, Awstralia ac UDA, tra'n cynorthwyo artistiaid Tsieineaidd i arddangos a rhwydweithio y tu hwnt i Tsieina, gan agor eu gwaith i farchnadoedd byd-eang.

Yn fyd-eang ac yn rhanbarthol mae ei fentrau a'i allbynnau o fudd i artistiaid proffesiynol a myfyrwyr celf, amgueddfeydd ac orielau, casglwyr printiau a'r cyhoedd.

Paul Croft – Gwneud printiau Tsieineaidd cyfoes

 

Mwy o wybodaeth

Paul Croft

Adran Academaidd

Yr Ysgol Gelf

Nesaf
Blaenorol