8. Archwilio Effaith Pandemig COVID-19 ar Ddysgwyr yng Nghymru
Prysor Mason Davies

Addysg gartref - darllen gyda'i gilydd

Yn groes i’r ymadrodd ‘colled dysgu’ a ddefnyddir yn aml, roedd llawer o ddisgyblion ysgol Cymru wedi elwa ar brofiadau dysgu gwahanol wrth iddynt addasu i’r newid i ddysgu ar-lein yn ystod pandemig COVID-19, yn ôl ymchwil yn ymwneud ag academyddion o Aberystwyth.

Prysor Mason Davies, Uwch Ddarlithydd mewn Addysg o Brifysgol Aberystwyth, a oedd yn gyd-ymchwilydd ar y prosiect ymchwil cydweithredol hwn gydag academyddion o brifysgolion Aberystwyth a Bangor a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Erthygl: Nid yw trafod ‘colled ddysgu’ yn sgil y pandemig yn ddefnyddiol nac yn gywir – cyflwyniad yn yr Eisteddfod

 

Mwy o wybodaeth

Prysor Mason Davies

Adran Academaidd

Ysgol Addysg

Nesaf
Blaenorol