110. Canolfan Rhewlifeg
Yr Athro Bryn Hubbard

Rhewlifeg Aberystwyth

Sefydlwyd Canolfan Rhewlifeg yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym 1994 fel y ganolfan gyntaf o’i bath y tu allan i Gaergrawnt.

Yn y bron i 30 mlynedd ers hynny, mae’r Ganolfan wedi gweld tri Cyfarwyddwr (gyda thair Medal Pegynol), degau o staff, ac ymhell dros gant o fyfyrwyr ymchwil.

Rhyngddynt, mae'r ymchwilwyr Canolfan Rhewlifeg hyn wedi cyhoeddi miloedd o bapurau ymchwil yn hyrwyddo ein dealltwriaeth o fasau iâ'r Ddaear, eu tirffurfiau, a'u hymateb i newid yn yr hinsawdd.

Ymchwil – Canolfan Rhewlifeg

Trydar – AU Glaciology

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Bryn Hubbard

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol