107. Hybiau Cymunedol ar gyfer Heneiddio'n Iach (CHHA)
Yr Athro Charles Musselwhite

Hybiau Cymunedol ar gyfer Heneiddio'n Iach (CHHA)

Er mwyn galluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n dda gartref yn annibynnol, nod y prosiect hwn yw deall adnoddau cymunedol cyfredol a’r potensial sydd ganddynt o ran cefnogi iechyd a lles pobl hŷn.

Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys y celfyddydau a threftadaeth, adeiladau gan gynnwys siopau, tafarndai, canolfannau cymunedol ac ati, cynnyrch a gwasanaethau) 

Community Hubs for Healthy Ageing (CHHA) Project

Trydar – Charles Musselwhite

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Charles Musselwhite

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol