24. Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR)
Yr Athro Charles Musselwhite

Cwpl CADR

Nod CADR yw gwella bywydau pobl hŷn a gofalwyr trwy integreiddio ymchwil ar heneiddio, polisi ac ymarfer.

Mae hyn yn cynnwys gwella cyfleoedd i fyw bywyd hir ac iach; gwella systemau iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys gofal hirdymor); creu amgylcheddau oed gyfeillgar; a helpu i leihau effaith dementia.

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR)

Trydar – CADR

Trydar – Charles Musselwhite

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Charles Musselwhite

Adran Academaidd

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Nesaf
Blaenorol