57. Dyfodol Gwyddonol: Hanes yn Llywio Byd Yfory
Yr Athro Iwan Morus

Dyfodol Gwyddonol: Hanes yn Llywio Byd Yfory

Bu’r Athro Iwan Morus yn gweithio gyda buddiolwyr allweddol yn edrych ar y ffyrdd y câi naratifau am y dyfodol eu llunio mewn cyfnodau hanesyddol gwahanol.

Mae ei ymchwil wedi llwyddo i feithrin ymwybyddiaeth gyhoeddus am sut roedd y dyfodol yn cael ei lunio yn y gorffennol, a thrwy wneud hyn mae wedi llywio trafodaethau cyfredol ar ddyfodol technolegol newydd.

Mae ei waith wedi cael effaith ar strategaethau amgueddfeydd ac arddangosfeydd, ar raglenni teledu a radio, a dealltwriaeth y cyhoedd.

Astudiaeth achos: Scientific Futures: History Informing Tomorrow’s World

YouTube: Victorian Science Spectacular

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Iwan Morus

Adran Academaidd

Adran Hanes a Hanes Cymru

Nesaf
Blaenorol