77. Beth sy'n llechu y tu mewn i domen fraster?
Yr Athro Joanne Hamilton, Dr Justin Pachebat

Beth sy'n llechu y tu mewn i domen fraster?

Comisiynwyd yr arbenigwyr parasitoleg yr Athro Jo Hamilton a Dr Justin Pachebat, sydd bellach yn rhan o’n Hadran Gwyddorau Bywyd, gan Uned Wyddoniaeth y BBC i gynnal dadansoddiad moleciwlaidd o fynydd tew ac i chwilio am barasitiaid a bacteria.

Cafodd y ddau sylw yn 'Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers' Channel 4, a ddarlledwyd ym mis Ebrill 2018.

Mae tomenni braster yn cynnwys olew a saim wedi'i arllwys i lawr draeniau, wedi'u cymysgu â charthffosiaeth ddynol ac eitemau personol wedi'u fflysio sy'n methu â chwalu, gan arwain at rwystrau mewn systemau carthffosiaeth.

Newyddion: Beth sy'n llechu mewn ‘fatberg’?

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Joanne Hamilton

Dr Justin Pachebat

Adran Academaidd

Adran Gwyddorau Bywyd

Nesaf
Blaenorol