106. Defnyddio dulliau genetig i gefnogi rheolaeth pysgodfeydd effeithiol a chynaliadwy
Yr Athro Paul Shaw, Dr Niall McKeown

Fisheries

Mae dyfodol rhywogaethau pysgod a physgod cregyn lluosog yn fyd-eang wedi’i sicrhau gan welliannau a arweinir gan ymchwil i reoli stociau a ecsbloetiwyd.

Mae datblygiadau mewn technegau DNA wedi galluogi ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth i gynhyrchu diffiniadau genetig o stociau pysgod ac wedi darparu’r dystiolaeth wyddonol sydd ei hangen i wneud newidiadau hanfodol i ecsbloetio poblogaethau gwyllt yn fwy cywir, ac felly’n gynaliadwy.

Mae rheolwyr pysgodfeydd, llywodraethau a chyrff anllywodraethol wedi'u grymuso trwy drosglwyddo gwybodaeth i weithredu newidiadau hanfodol i bolisi a chanllawiau, gan arwain at arferion pysgota gwell a gwell dealltwriaeth o bŵer gwybodaeth enetig fanwl gywir.

Mae hyn wedi cael buddion economaidd cadarnhaol i gymunedau pysgota ac wedi helpu i warchod bioamrywiaeth forol.

Adran y Gwyddorau Bywyd – Effeithiau Amgylcheddol Morol a’u Hadferiadau

Trydar – Aberystwyth University DLS/AGB

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Paul Shaw

Dr Niall McKeown

Adran Academaidd

Adran Gwyddorau Bywyd

Nesaf
Blaenorol