89. Biomas a charbon coedwigoedd byd-eang: mapio stociau a newidiadau
Yr Athro Richard Lucas, Heather Kay

Prosiect Biomas Menter Newid Hinsawdd ESA

Mae prosiect Biomas Menter Newid Hinsawdd ESA (CCI) yn cynhyrchu mapiau cydraniad uchel byd-eang o fiomas coedwigoedd a newid er mwyn llywio modelu hinsawdd, gwyddor cylchred carbon ac adroddiadau gwlad i UNFCCC ar gyfer Cytundeb Paris.

ESA Climate Office – Biomass

NASA Earthdata – The Biomass Harmonization Activity

CEOS and the UNFCCC Global Stocktake

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Richard Lucas

Heather Kay

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol