101. Cofio'r Tir: Cyflenwad Bwyd, Llenyddiaeth ac Ecoleg
Yr Athro Richard Marggraf Turley

Yr Athro Richard Marggraf Turley

Mae’r astudiaeth achos hon yn ymwneud â’r effaith a gyflawnwyd drwy ymchwil gydweithredol rhwng y celfyddydau a’r gwyddorau ar gynrychioliadau o dir amaethyddol a’r gadwyn fwyd yng ngweithiau dau awdur adnabyddus o Loegr, Shakespeare a Keats.

Mae'r cydweithio hwn wedi creu dau fath o effaith, Bywyd Diwylliannol a Disgwrs Cyhoeddus. Mae’r buddiolwyr yn ystod eang o gyhoeddwyr anacademaidd sydd wedi cael mynediad i’r ymchwil trwy ei ledaenu’n fyd-eang mewn cyfweliadau â’r cyfryngau, erthyglau papur newydd, darlithoedd cyhoeddus, a dadleuon panel.

Mae ymatebion buddiolwyr trwy lythyrau defnyddwyr a sylwadau ar-lein, blogiau, galwadau radio, cyfansoddi barddoniaeth a chyfryngau cymdeithasol yn tystio i ansawdd addysgiadol a thrawsnewidiol effaith yr ymchwil hwn.

Astudiaeth achos: Remembering the Land: Food Supply, Literature and Ecology

Trydar – AberEnglishDept

Facebook – English and Creative Writing Department, Aberystwyth University

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Richard Marggraf Turley

Adran Academaidd

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Nesaf
Blaenorol