35. Llenyddiaeth Hanesyddol / Dadleuon Cyfoes
Yr Athro Richard Marggraf Turley

Yr Athro Richard Marggraf Turley

Archwiliodd yr Athro Richard Marggraf Turley y cysylltiadau rhwng gwaith awduron ac artistiaid hanesyddol o bwys a heriau cymdeithasol cyfredol yn ymwneud â diogelwch bwyd a diwylliant gwyliadwriaeth.

Cyfleodd ei ymchwil rhyngddisgyblaethol trwy siarad cyhoeddus a deialog, ymweliadau ag ysgolion, gweithdai rhyngweithiol, darllediadau radio a chyfweliadau â’r cyfryngau mewn ffyrdd a arweiniodd at safbwyntiau newydd ar y berthynas rhwng llenyddiaeth a hanes a datgelodd werth dadansoddi llenyddol i ddadl gyfoes.

Bu ei waith o fudd i arferion addysgu, dealltwriaeth y cyhoedd, ymarfer creadigol a thwristiaeth.

Trydar – AberEnglishDept

The Conversation – Keats’s ode To Autumn warns about mass surveillance and social sharing

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Richard Marggraf Turley

Adran Academaidd

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Nesaf
Blaenorol