Ar bwy y mae angen RhDY?

Polisi Prifysgol Aberystwyth

Mae Polisi Rheoli Data Ymchwil Prifysgol Aberystwyth ei gadarnhau ym mis Chwefror 2014 ac mae'n cael ei adolygu'n flynyddol.

(dolenni allanol yn Saesneg yn unig)

Rheolaeth o ddata ymchwil yw nodau craidd llawer o brif gyllidwyr ymchwil yn Mhrifysgol Aberystwyth, gan gynnwys y cynghorau sy'n rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI). Mae Egwyddorion Cyffredin UKRI ar Ddata Ymchwil yn nodi:

"Mae data ymchwil sy'n cael arian cyhoeddus o fudd i'r cyhoedd, wedi'i gynhyrchu er budd y cyhoedd. Dylai fod ar gael yn agored â chyn lleied o gyfyngiadau â phosibl mewn modd amserol a chyfrifol."

Mae gan bob un o gynghorau UKRI ei bolisi Rheoli Data Ymchwil ei hun, fel y nodir isod:

Ymhlith cyllidwyr ymchwil eraill a chanddynt bolisïau penodol mae: