FfRhY a Monitro Ymchwil

Mae tîm FfRhY a Monitro Ymchwil yn darparu adroddiadau a rheolaeth o wybodaeth ymchwil er mwyn hybu datblygiad ymchwil rhagorol sy’n cael effaith. Mae chyfrifoldebau'r tîm yn cynnwys:

Cwrdd â'r tîm

Mae'r tîm FfRhY a Monitro Ymchwil o fewn YBA wedi eu lleoli ar gampws Penglais ond ar hyn o bryd yn gweithio o bell. P'un ai oes gennych ymholiad penodol, neu diddordeb mewn darganfod mwy am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig, cysylltwch â ni.