Ymgysylltiad Cyhoeddus â Choncordat Ymchwil

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymgorffori yr egwyddorion a geir yn y Concordat yn ei holl ymgysylltiad cyhoeddus â'r gweithgareddau ymchwil.

Mae'r Concordat yn cydnabod ac yn dathlu pwysigrwydd ymgysylltiad cyhoeddus ar gyfer ymchwil a chymdeithas. Mae'n nodi ymrwymiadau a'r disgwyliadau sydd wedi anelu at feithrin diwylliant ymchwil sy'n gwerthfawrogi ac yn cefnogi ymgysylltiad cyhoeddus a chynhwysiant. Mae'r Concordat hefyd yn darparu arweiniad i helpu sefydliadau ymchwil, rheolwyr ymchwil ac ymchwilwyr gwrdd a’r disgwyliadau a chyfrifoldebau hyn.

Wedi ei ddatblygu mewn cydweithrediad gyda Chynghorau Ymchwil ac ariannu, yr Ymddiriedolaeth Wellcome a sawl adran llywodraeth, mae’r Concordat yn datgan bod:

  • Llofnodwr sefydliadau ymchwil DU yn cael ymrwymiad strategol i ymgysylltiad cyhoeddus
  • Mae ymchwilwyr yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi am eu cyfranogiad â'r gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus
  • Mae ymchwilwyr yn cael eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus drwy hyfforddiant, cefnogaeth a chyfleoedd priodol

Dylai pob ymchwilwyr yn Aberystwyth fod yn gyfarwydd a’r egwyddorion a geir o fewn y Concordat, a manteisio ar y cyfleoedd a ddarperir gan y Brifysgol i wella ac ymgorffori sgiliau hyn mewn gweithgareddau ymchwil.

I gael gafael ar gopi o Ymgysylltiad Cyhoeddus â Choncordat Ymchwil, cliciwch isod (Saesneg yr unig)

"Concordat for Engaging the Public with Research"

Cyswllt:

 

Athro Richard Marggraf Turley
Athro Ymgysylltu â'r Dychymyg y Cyhoedd
Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Prifysgol Aberystwyth
rcm@aber.ac.uk | +44 (0)1970 62 2531

Athro Nigel Scollan
Athro ar gyfer Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth
Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Prifysgol Aberystwyth
ngs@aber.ac.uk | +44 (0)1970 82 3075