Rhagoriaeth Ymchwil

Mae gan Aberystwyth hanes hir ac anrhydeddus o wneud gwaith ymchwil blaengar o arwyddocâd rhyngwladol. Mae ein gwaith ymchwil wedi’i gydnabod fel ymchwil sy’n arwain y byd neu sy’n rhagorol yn rhyngwladol o safbwynt ei wreiddioldeb, ei arwyddocâd a’i wytnwch.

Mae ymchwil yn rhan greiddiol o genhadaeth a gwaith y Brifysgol. Fe'i cefnogir gan Strategaeth Ymchwil, a phwrpas y Strategaeth honno yw sicrhau y gall y Brifysgol barhau i gynhyrchu swmp sylweddol o waith o safon uchel ac ymateb i amgylchedd sy'n prysur newid yn y DU mewn perthynas ag ymchwil a chyllido ymchwil.

Mae gan y Brifysgol ystod rhagorol o gyfleusterau ac adnoddau sydd o gymorth i weithgareddau ymchwil gan gynnwys pedair llyfrgell sylweddol, yr hawl i ddefnyddio ystod eang o ffynonellau gwybodaeth electronig, ac adnoddau helaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn tafliad carreg i'r campws.