Canllawiau COVID-19

Canllawiau Defnyddio’r campfeydd 

 • Dim ond aelodau gaiff ddefnyddio’r gampfa, ac mae’n rhaid archebu sesiynau'r gampfa o flaen llaw, ni chaiff unigolion archebu mwy na un slot ar yr un diwrnod tan fydd y cyfyngiadau yn cael eu codi.
 • Bydd angen i bob cwsmer gael sesiwn ymgyfarwyddo drwy’r rhith-blatfform cyn cyrraedd.
 • Mae 2 opsiwn wrth archebu am y gampfa, sef y brif gampfa a’r gampfa pwysau rhydd
 • Mae’r brif gampfa yn cynnwys y peiriannau cryfder a chardiofasgiwlar i gyd, ac mae i’w chael yn y brif neuadd a'r llawr cyntaf.
 • Mae’r gampfa pwysau rhydd yn cynnwys yr ystafell pwysau rhydd, a’r ystafell platiau llwytho.
 • Ni chewch newid rhwng y ddwy ardal yn ystod eich sesiwn.
 • Uchafswm y cwsmeriaid sy’n cael defnyddio’r brif gampfa yw 20 person ar y tro, a 4 person i’r gampfa pwysau rhydd.
 • Gofynnir i chi gyrraedd wedi’ch gwisgo’n barod i ymarfer corff os gwelwch yn dda; ni fydd yr ystafelloedd newid ar gael i ddefnyddwyr y gampfa.
 • Mae cyfleusterau'r brif gampfa i gyd wedi’u symud i gadw at y canllawiau pellter cymdeithasol ac nawr maent i’w cael yn y brif neuadd, a dim ond y peiriannau rhedeg sydd ar y llawr cyntaf. Gofynnir i chi ddilyn y canllawiau pellter cymdeithasol trwy’r amser.
 • Yn yr ystafell pwysau rhydd, neilltuir un platfform i chi, a bydd yr offer i gyd wedi’u gosod yn barod i chi ar y platfform, i leihau symud o amgylch yr ystafell, a dilynwch y canllawiau pellted cymdeithasol trwy’r amser yn yr adeilad.
 • Gofynnir i chi lanhau'r offer rydych yn eu defnyddio, cyn i chi eu defnyddio, ac wedyn. Darperir offer glanhau i chi.
 • Bydd staff ychwanegol ar ddyletswydd i oruchwylio cwsmeriaid i wneud yn siŵr fod y rheolau glanhau a phellter cymdeithasol yn cael eu dilyn.
 • Ar ôl i’r sesiwn orffen, dilynwch y system unffordd allan o’r adeilad.

Y Gampfa