Wal Ddringo

Mae ein wal ddringo, a elwir hefyd yn 'Box Rox' wedi’i lleoli yn y ganolfan chwaraeon ac mae ar gael i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd. Mae’n rhaid i bob dringwr lofnodi ffurflen gofrestru a thalu ffi untro o £6 i gael mynediad i’r waliau. Wedi hynny, mae Box Rox ar gael i’w logi yn y ganolfan chwaraeon drwy ffonio neu alw heibio.