Aelodaeth Staff Sefydliadau Cysylltiedig 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ail-agor o ddydd Mawrth 4 Mai, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau’r cyfyngiadau ar gyfer campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd.  

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Felly bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau’n unig, ac yn cynnig mynediad i’r gampfa a’r pwll nofio, gydag ystod o fesurau i’ch cadw’n ddiogel. 

Er mwyn cynnig system dalu fwy hyblyg yn ystod yr amseroedd heriol a chyfnewidiol hyn, rydym wedi penderfynu y gall pobl dalu am Aelodaeth Staff am fis, neu am y 3 mis nesaf, wrth y til. Bydd y cynnig hwn ar gael tan ddiwedd Gorffennaf 2021.

Mae Aelodaeth Gyswllt yn costio £26 y mis neu £78.00 am dri mis • Byddwch yn talu am fis calendr – e.e. – y 4ydd o Fai tan y 4ydd o Fehefin • Dim ond aelodau gaiff ddefnyddio'r Ganolfan Chwaraeon • Bydd angen ichi dalu am eich aelodaeth cyn defnyddio'r system bwcio llefydd.
• Gallwch dalu am eich aelodaeth yn nerbynfa'r Ganolfan Chwaraeon • Os ydych wedi talu am aelodaeth am fis llawn, a bod cyfnod clo arall yn cael ei gyflwyno, bydd eich aelodaeth yn cael ei ymestyn.

I gael rhagor o gyngor, ac os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â sports@aber.ac.uk 

 

Aelodaeth Aelodaeth Misol
Platinwm

Defnydd anghyfyngedig o’r gweithgareddau canlynol:

  • Campfa a Phwysau Rhydd
  • Rhaglen Ffit-Rhwydd - Ymarfer Corff i Grwpiau a dosbarthiadau Seiclo Grŵp
  • Trac rhedeg 400m gyda llifoleuadau, Pwll Nofio a Sawna
  • Wal Ddringo dan do - Box Rox
  • Yn ogystal â sesiynau chwarae rhad ac am ddim wedi’u hamserlennu ar gyfer cyfleusterau eraill megis badminton ac ati
£26