Aelodaeth Staff 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ail-agor o ddydd Mawrth 4 Mai, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau’r cyfyngiadau ar gyfer campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd.  

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Felly bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau’n unig, ac yn cynnig mynediad i’r gampfa a’r pwll nofio, gydag ystod o fesurau i’ch cadw’n ddiogel. 

Er mwyn cynnig system aelodaeth fwy hyblyg yn ystod yr amseroedd heriol a chyfnewidiol hyn, rydym wedi penderfynu cynnig Aelodaeth Gyswllt i bobl am fis, neu am y 3 mis nesaf, a gallant dalu am hyn wrth y til. Bydd y cynnig hwn ar gael tan ddiwedd Gorffennaf 2021. Bydd hawl gan deuluoedd dalu'r un ffi fisol pan fydd yr aelod staff yn trefnu'i aelodaeth.

Mae Aelodaeth Gyswllt yn costio £25 y mis neu £75.00 am dri mis

• Byddwch yn talu am fis calendr – e.e. – y 4ydd o Fai tan y 4ydd o Fehefin

• Dim ond aelodau gaiff ddefnyddio'r Ganolfan Chwaraeon

• Bydd angen ichi dalu am eich aelodaeth cyn defnyddio'r system bwcio llefydd.
• Gallwch dalu am eich aelodaeth yn nerbynfa'r Ganolfan Chwaraeon

• Os ydych wedi talu am aelodaeth am fis llawn, a bod cyfnod clo arall yn cael ei gyflwyno, bydd eich aelodaeth yn cael ei ymestyn.

I gael rhagor o gyngor, ac os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â sports@aber.ac.uk