Aelodaeth Staff

Mae croeso i holl staff ddefnyddio’r Ganolfan Chwaraeon heb aelodaeth – ond mae aelodaeth yn golygu eich bod yn talu llai. Mae aelodau yn buddio o fynediad i gyfleusterau am brisiau is, a mewn rhai achosion, yn rhad ac am ddim (e.e. ardaloedd chwaraeon awyr agored). Mae ein holl ddosbarthiadau ar gael i aelodau staff am brisiau is. Gellir talu yn uniongyrchol drwy eich cyflog ar PoblAber – Sut i sefydlu aelodaeth ar PoblAber

 

Aelodaeth

Aelodaeth

Pris

Misol

Arian

Lefel aelodaeth sylfaenol yw hwn, sydd yn eich caniatáu i fwynhau gostyngiad ar brisiau dosbarthiadau, y gampfa, y pwll nofio a mynediad am ddim i’r trac rhedeg, y cae Astro a badminton ayyb. 


Gellir talu am sesiynau wrth fynd gan ddefnyddio eich Cerdyn Aber neu arian parod.

£92.50

£7.71

Aur

Mae Aelodaeth Aur yn eich galluogi i dalu o flaen llaw am eich hoff faes ymarfer corff ynghyd â derbyn disgownt ar wasanaethau a chyfleusterau eraill. Gallwch ddewis un o’r meysydd canlynol:
• Y gampfa a Phwysau Rhydd
• Dosbarthiadau Ymarfer Grŵp –  Cynllun FitTogether
• Sbinio Grŵp – Seiclo dan do
• Nofio a Sawna 
• Wal Ddringo – Box Rox

£292.50

£24.38

Platinwm

Uwchraddiwch i Aelodaeth Platinwm i fwynhau defnydd diderfyn o’r holl wasanaethau a chyfleusterau

£392.50

£32.71

Rydym hefyd yn cynnig pecynnau aelodaeth ar gyfer teuluoedd a chyplau – cysylltwch â’r Swyddfa Aelodaeth ar 621500 neu anfonwch e-bost at sport@aber.ac.uk