Aelodaeth Staff

Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau ar Dydd Gwener 20 Mawrth, hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol

 

Wrth i’r sefyllfa bresennol ynghylch yr achosion o goronafeirws ddatblygu, rydym yn parhau i roi’r flaenoriaeth bennaf i iechyd a lles myfyrwyr, staff ac aelodau’r gymuned. Yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth y DU, mae’r Brifysgol wedi penderfynu cau’r Ganolfan Chwaraeon a’i holl gyfleusterau.

Er mwyn cael arweiniad o ran cynghorion iechyd a ffitrwydd dyddiol, ymarferion a diweddariadau rheolaidd, dilynwch y dolenni isod:

https://www.facebook.com/SbortAber/

Instagram ar

https://www.instagram.com/sportaber/

 

Hoffem sicrhau ein haelodau na fydd unrhyw daliadau misol yn cael eu casglu trwy gyfrwng cyflogau na debyd uniongyrchol hyd nes y byddwn yn ailagor, felly nid oes angen ichi ganslo eich aelodaeth.

 

Mae croeso i holl staff ddefnyddio’r Ganolfan Chwaraeon heb aelodaeth

Gellir talu yn uniongyrchol drwy eich cyflog ar PoblAber – Sut i sefydlu aelodaeth ar PoblAber

 

Aelodaeth

Aelodaeth

Pris

Misol

Platinwm

Uwchraddiwch i Aelodaeth Platinwm i fwynhau defnydd diderfyn o’r holl wasanaethau a chyfleusterau

£300

£25