Aelodaeth Sbort Aber i Fyfyrwyr

Mae croeso i’r holl fyfyrwyr ddod i ddefnyddio’r Ganolfan Chwaraeon a’i chyfleusterau boed yn aelod neu beidio

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n aros yn llety’r Brifysgol roi cynnig ar holl weithgareddau’r Ganolfan Chwaraeon yn rhad ac am ddim – mae hyn yn cynnwys y gampfa, yr ystafelloedd pwysau rhydd, Ymarferion Grŵp, Seiclo Grŵp, wal ddringo BoxRox yn ogystal â’r pwll a’r sawna. Byddwch yn cael sesiynau cynefino rhad ac am ddim a gynhelir bob awr o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10yb a 5yp a 7yh a 9yh. 

Gall unrhyw fyfyriwr nad ydynt yn aros yn llety’r Brifysgol gael mynediad i’r cynnig 125. Mae’r cynnig hwn yn rhoi defnydd anghyfyngedig o’r holl weithgareddau a nodir uchod am £125 ar gyfer y flwyddyn academaidd, sy’n gyfwerth â £13.88 y mis. Beth am fanteisio ar ein cynnig Talu’n Gynnar a phrynu eich aelodaeth 125 o 1 Mai 2019 – bydd modd i chi ddefnyddio hwn tan fis Mehefin 2020, gan gael gwerth 13 mis o fynediad am bris 9!

I brynu ar-lein cliciwch ar y ddolen hon, neu dewch i’r dderbynfa

Ffurflen gwneud cais am Aelodaeth Myfyriw

 

Prisiau Sbort Aber

Aelodaeth BlatinwmAelodaethPris

Pecyn Preswyl

 • Mynediad anghyfyngedig i’r ardaloedd canlynol:

  • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
  • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp
  • Pwll Nofio a’r Sawna
  • Y Wal Ddringo – Box Rox

  Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau

Rhad ac am ddim

Cynnig 125

I fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brifysgol

 

1 lleoliad  **  2 reswm (iechyd a lles)  **  5 gweithgaredd

Mynediad anghyfyngedig

   • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
   • Dosbarthiadau Ymarfer Corff i Grwpiau – Rhaglen FitRhwydd
   • Sbinio Grŵp – Seiclo dan do
   • Pwll Nofio a’r Sawna
   • Y Wal Ddringo – Box Rox a’r Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau

 

£125