Aelodaeth Sbort Aber i Fyfyrwyr

Mae croeso i holl fyfyrwyr y Brifysgol ddefnyddio’r Ganolfan Chwaraeon a’i chyfleusterau. Fel rhan o’n ymgyrch iechyd a llesiant, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd modd i’r holl fyfyrwyr sydd yn byw yn llety’r Brifysgol ddefnyddio holl weithgareddau’r Ganolfan Chwaraeon am ddim – mae hyn yn cynnwys y gampfa, ystafell pwysau rhydd, dosbarthiadau ymarfer grŵp, sbinio, wal ddringo Box Rox ynghyd â’r pwll nofio a’r sawnariwm.

 

Gall unrhyw fyfyriwr Aber nad yw’n aros yn llety’r Brifysgol hawlio’r dêl 125. Dyma ddêl sydd yn caniatáu defnydd di-gyfyngiad  o’r holl weithgareddau a restrir uchod am £125 am y flwyddyn academaidd gyfan (Medi 17 – Mai 18).

Mae gennym gynnig Talu yn Gynnar  ar gyfer holl israddedigion ac uwchraddedigion sydd yn dychwelyd, ble mae bodd prynu ac actifadu’r cerdyn 125 o’r 1af o Fehefin 2017 – golyga hyn y byddi’n cael defnydd am ddim dros yr Haf.

Fe elli brynu dy gerdyn 125 ar-lein neu yn y dderbynfa

Er mwyn prynu ar-lein, dilynwch y ddolen ganlynol: https://payments.bis.aber.ac.uk/sportaber/en/