Aelodaeth Sbort Aber i Fyfyrwyr

Mae croeso i’r holl fyfyrwyr ddod i ddefnyddio’r Ganolfan Chwaraeon a’i chyfleusterau boed yn aelod neu beidio

Gall unrhyw fyfyriwr nad ydynt yn aros yn llety’r Brifysgol gael mynediad i’r cynnig 125. Mae’r cynnig hwn yn rhoi defnydd anghyfyngedig o’r holl weithgareddau a nodir uchod am £125 ar gyfer y flwyddyn academaidd, sy’n gyfwerth â £13.88 y mis. Beth am fanteisio ar ein cynnig Talu’n Gynnar a phrynu eich aelodaeth 125 o 1 Mai 2019 – bydd modd i chi ddefnyddio hwn tan fis Mehefin 2020, gan gael gwerth 13 mis o fynediad am bris 9!

I brynu ar-lein cliciwch ar y ddolen hon, neu dewch i’r dderbynfa

 

 

Prisiau Sbort Aber

Aelodaeth BlatinwmAelodaethPris

Pecyn Preswyl

 • Mynediad anghyfyngedig i’r ardaloedd canlynol:

  • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
  • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp
  • Pwll Nofio a’r Sawna
  • Y Wal Ddringo – Box Rox

  Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau

Rhad ac am ddim

Cynnig 125

I fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brifysgol

 

1 lleoliad  **  2 reswm (iechyd a lles)  **  5 gweithgaredd

Mynediad anghyfyngedig

   • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
   • Dosbarthiadau Ymarfer Corff i Grwpiau – Rhaglen FitRhwydd
   • Sbinio Grŵp – Seiclo dan do
   • Pwll Nofio a’r Sawna
   • Y Wal Ddringo – Box Rox a’r Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau

 

£70

o Ionawr 2020