Aelodaeth Sbort Aber i Fyfyrwyr

 

Gall unrhyw fyfyriwr nad ydynt yn aros yn llety’r Brifysgol gael mynediad i’r cynnig 125. Mae’r cynnig hwn yn rhoi defnydd anghyfyngedig o’r holl weithgareddau a nodir uchod am £125 ar gyfer y flwyddyn academaidd, sy’n gyfwerth â £13.88 y mis. 

I brynu ar-lein cliciwch ar y ddolen hon

 

 

Prisiau Sbort Aber

Aelodaeth BlatinwmAelodaethPris

Pecyn Preswyl

 • Mynediad anghyfyngedig i’r ardaloedd canlynol:

  • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
  • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp - dim ar hyn o bryd
  • Pwll Nofio
  • Y Wal Ddringo – Box Rox - Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau cyn bo hir
  • Wexer ar alw 

   

Rhad ac am ddim

Cynnig 125

I fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brifysgol

 

Prynwch nawr a chael mynediad llawn o Haf 2021 – Mehefin 2022

Neu gellir gwneud Taliad misol o £10.50 y mis

1 lleoliad  **  2 reswm (iechyd a lles)  **  5 gweithgaredd

Mynediad anghyfyngedig

 • Y Gampfa a’r Ystafelloedd Pwysau Rhydd
 • FitRhwydd – Ymarferion Grŵp a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp - dim ar hyn o bryd
 • Pwll Nofio a’r Sawna
 • Y Wal Ddringo – Box Rox - Trac Rhedeg 400m gyda Llifoleuadau cyn bo hir
 • Wexer ar alw - cyn bo hir 

 

£125