Croesawu Cydweithwyr Newydd

Croeso

Croeso i Brifysgol Aberystwyth. Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis ymuno â ni yma yn ysblander Ceredigion. Gobeithio y bydd y wybodaeth ar y tudalennau hyn yn ddefnyddiol wrth i chi drefnu symud i'r ardal ac ar gyfer eich wythnosau cyntaf yn y gwaith. 

Cyn i chi gyrraedd

Campus Gwybodaeth ddefnyddiol am y Brifysgol, y dref a'r ardal leol i staff newydd, eu teuluoedd a'u dibynyddion.

Eich Wythnosau Cyntaf

Staff "Beth sydd angen i mi ei wneud?" Agweddau pwysig ar y broses gynefinoi'ch helpu i ddechrau gweithio yn ddiogel.