Digwyddiadau Croeso i Staff Newydd

Dydd: 3 Ebrill 2019
Amser: 12.00 y.h.
Lleoliad: Medrus Mawr, Penbryn

I Archebu Eich Lle

Gwahoddir aelodau newydd o staff Prifysgol Aberystwyth i fynychu sesiynau anwytho. Er mwyn cadw eich lle, mewngofnodwch (gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair PA) ac yna dewiswch y cyfarfod yr hoffech ei fynychu. Mae cadw eich lle yn hanfodol gan mai nifer penodol o lefydd sydd ar gael

Mewngofnodi