Cynlluniau Astudio

BSC  Physical Geography / Mathematics [FG81]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MA10510

Algebra

or
MT10510

Algebra

MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

Semester 2
MA11110

Mathematical Analysis

or
MT11110

Dadansoddi Mathemategol

MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS10000

Living in a Dangerous World

or
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

GS11520

How to Build a Planet

or
DA11520

Sut i Greu Planed

Semester 2
GS10020

Living in a Dangerous World

or
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS10520

Earth Surface Environments

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
MA10110

Coordinate and Vector Geometry

MA10310

Probability

MT10110

Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd

MT10310

Tebygoleg

Semester 2
MA11210

Differential Equations

MA11310

Statistics

MT11210

Hafaliadau Differol

MT11310

Ystadegaeth

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS21100

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Semester 2
GS21120

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
MA21410

Linear Algebra

or
MT21410

Algebra Llinol

MA21510

Complex Analysis

or
MT21510

Dadansoddiad Cymhlyg

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS23510

The Frozen Planet

GS23810

Quantitative Data Analysis

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
BG21920

Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd

GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits of optional mathematics modules, EITHER from Block A, OR BLOCK B. (BLOCK A listed below):

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA26010

Distributions and Estimation

MA26600

Applied Statistics

MT20110

Dadansoddiad Real

Semester 2
MA26620

Applied Statistics

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits of optional mathematics modules, EITHER from Block A, OR BLOCK B. (BLOCK B listed below):

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA25200

Introduction to Numerical Analysis and its applications

MT20110

Dadansoddiad Real

MT25200

Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau

Semester 2
MA25220

Introduction to Numerical Analysis and its applications

MA25610

Hydrodynamics 1

MA25710

Advanced Dynamics

MT25220

Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau

MT25610

Hydrodynameg 1

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

or
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Semester 2
GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

or
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
GS32020

Monitoring our Planet's Health from Space

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS31120

Applied Environmental Management

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

Blwyddyn Olaf  Dewis agored

Choose 60 credits (level 3) from mathematics as advised by the department, subject to pre-requisites

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal