Cynlluniau Astudio

BSC  Physical Geography with Education [F8X3]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - iawn o 2006/2007

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED14520

Children's Development and Learning

or
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

Semester 2
ED14420

Partnerships in Principle and Practice

or
AD14420

Partneriaethau - Egwyddorion ac Ymarfer

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS10000

Living in a Dangerous World

or
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

GS11520

How to Build a Planet

or
DA11520

Sut i Greu Planed

GS13000

Researching the World: data collection and analysis

or
DA10300

Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data

Semester 2
GS10020

Living in a Dangerous World

or
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS10520

Earth Surface Environments

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

or
DA10320

Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED20120

Psychology of Learning and Thinking

or
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take one of these modules.

Semester 1
DA25400

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS21100

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Semester 2
DA25420

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS21120

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits (one) from the list below

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

AD20600

Gweithio Gyda Phlant

AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

ED20600

Working with Children

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

Semester 2
AD20320

Dulliau Ymchwil

AD20620

Gweithio Gyda Phlant

ED20320

Research Methods

ED20620

Working with Children

ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS22700

Fundamentals of Geochemistry

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22720

Fundamentals of Geochemistry

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED30120

Assessment and Education

or
AD30120

Asesu ac Addysg

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

or
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Semester 2
GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

or
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 20 credits (one) from the list below

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 60 credits

Semester 1
GS32020

Monitoring our Planet's Health from Space

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS31120

Applied Environmental Management

GS32120

Sedimentary Environments

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal