Cynlluniau Astudio

BSC Physical Geography with Education [F8X3]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - ar gael ers 2006/2007

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS13000

Researching the World: data collection and analysis

Semester 2
GS10520

Earth Surface Environments

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students must take these modules. Choose between English medium (ED) and Welsh medium / cyfrwng Cymraeg (AD)

Semester 1
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

ED14520

Children's Development and Learning

Semester 2
AD13820

Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu

ED13820

The Learner and the Learning Environment

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

These module are offered bilingually: choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA11000

Byw gyda newid byd-eang

DA11520

Sut i Greu Planed

GS11000

Living with Global Change

GS11520

How to Build a Planet

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take this module. Choose between English medium (ED) and Welsh medium / cyfrwng Cymraeg (AD)

Semester 1
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

ED20120

Psychology of Learning and Thinking

Semester 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Students must take this module. Choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

Blwyddyn 2 Opsiynau

Choose 20 credits (one) from the list below

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

AD20600

Gweithio Gyda Phlant

AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

ED20600

Working with Children

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

ED24520

Policies and Perspectives of Learning Difference and Inclusion

Semester 2
AD20320

Dulliau Ymchwil

AD20620

Gweithio Gyda Phlant

ED20320

Research Methods

ED20620

Working with Children

ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Blwyddyn 2 Opsiynau

Students must choose 50 credits from the list below:

Semester 1
DA22510

Geomorffoleg Afonol

DA22810

Daearberyglon

GS22010

Physical Analysis of Natural Materials

GS22700

Fundamentals of Geochemistry

GS23110

Earth Resources and Environmental Impacts

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22420

Geography Fieldwork

GS22720

Fundamentals of Geochemistry

GS22810

Geohazards

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

You must take this module. Choose between English medium (ED) and Welsh medium / cyfrwng Cymraeg (AD)

Semester 1
AD30120

Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol

ED30120

Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills

Semester 2

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Students must take this module. Choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

Semester 2
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Choose 20 credits (one) from the list below

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Choose 60 credits from the list below:

Semester 1
GS31120

Applied Environmental Management

GS32020

Earth Observation from Satellites and Aircraft

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS32120

Sedimentary Environments

GS33720

People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal