Blwyddyn mewn diwydiant dramor

 

Os oes gennych flwyddyn ddiwydiannol integredig fel rhan o'ch gradd, a'ch bod yn bwriadu treulio peth neu'r flwyddyn gyfan dramor, mae gennych opsiynau diderfyn. Awgrymwn eich bod yn ymgynghori â'ch Cydlynydd Blwyddyn Ddiwydiannol, a restrir isod yn eich adran academaidd, i gael cyngor. Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth hefyd yn darparu sesiynau arweiniad a hyfforddiant ar ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth ar gyfer eich blwyddyn ddiwydiannol neu ar gyfer cynllun Blwyddyn mewn Gwaith Prifysgol Aberystwyth. 

Cyfrifiadureg

Am ragor o wybodaeth, gweler gwefan Blwyddyn Ddiwydiannol yr adran Cyfrifiadureg.


Dr Angharad Shaw 
ais@aber.ac.uk 

Dr Neal Snooke nns@aber.ac.uk 

Gweinyddwr: cs-iy-admin@aber.ac.uk

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cydlynwr:

Dr Tristram Irvine-Fynn tdi@aber.ac.uk

Ffiseg

Dr Rachel Cross rac21@aber.ac.uk

Prof Eleri Pryse sep@aber.ac.uk (Svalbard)

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Dr. Paula Hughes pah15@aber.ac.uk 

Seicoleg

Dr Saffron Passam sap49@aber.ac.uk