Rhaglenni Byr Dramor

 

Gall treulio amser byr dramor roi rhai o fanteision darganfod diwylliant arall i chi.

Gall y tîm Cyfleoedd Byd-eang eich helpu i ddod o hyd i syniadau am sut i fynd dramor yn ystod eich gwyliau, ar gyfer ysgol haf neu raglen wedi'i threfnu.

Gallwn hefyd eich cynghori ynghylch ffynonellau cyllid posibl.

Rydym yn rhannu newyddion a gwybodaeth am raglenni byr dramor trwy ein hysbysfwrdd digidol. Anfonwch neges at bydeang@aber.ac.uk  a byddwn yn hapus i roi mynediad ichi.