Tyrd i ddigwyddiad

Dysga mwy am astudio yn Aberystwyth

Y ffordd orau o ddysgu am astudio yn Aberystwyth yw mynychu un o'n digwyddiadau. Rydym yn cynllunio ar gyfer ein Diwrnodau Agored, digwyddiadau ar-lein a Theithiau Campws sydd i ddod. Llenwa’r ffurflen isod a byddwn yn rhoi gwybod i ti pan fydd modd cofrestru. Yn y cyfamser, edrycha ar ein Taith Rithiol er mwyn cael ymdeimlad o'n campws a'n hadrannau. 

Cofrestra dy ddidordeb yn ein digwyddiadau

Pwnc/Pynciau o Ddiddordeb
Trwy lenwi’r ffurflen hon rwyt yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â thi gyda gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiad sydd ar y gweill. Yn ogystal â chysylltu gyda thi am y digwyddiadau, hoffem hefyd gysylltu â thi gyda mwy o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweler ein Datganiad am Ddiogelu Data yma.