Derbyn eich cais

Ymatebwch i'ch cynnig o fewn 6 wythnos i'w dderbyn neu'r ymateb fesul diwrnod a nodir yn y llythyr cynnig. Nodwch i ni a ydych am dderbyn eich lle ai peidio drwy ddychwelyd eich Ffurflen Ateb Cynnig wedi'i chwblhau i'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig. Peidiwch â phoeni os na allwch fodloni holl amodau a gofynion eich cynnig erbyn y dyddiad hwn.  Ar hyn o bryd, mae angen i ni wybod a ydych yn bwriadu cymryd eich lle.  Rhaid bodloni holl amodau a gofynion eich cynnig cyn y gallwn gadarnhau eich lle ar y cwrs, ac i fyfyrwyr rhyngwladol, cyn y gallwn gyhoeddi CAS.

Gallwch wneud cais i ohirio eich cynnig o le tan ddyddiad mynediad diweddarach, hyd at uchafswm o ddwy flynedd o'ch cais cychwynnol.  Yna, bydd y tîm Derbyniadau Ôl-raddedig, mewn ymgynghoriad â'r adran academaidd berthnasol yn ôl yr angen, yn ystyried eich cais ac yn cadarnhau a yw gohirio'n bosibl yn eich achos chi ai peidio. Os caiff eich cais gohirio ei gymeradwyo, byddwch yn derbyn llythyr cynnig newydd mewn perthynas â dyddiad dechrau'r cwrs newydd maes o law.