A oes unrhyw gyfleoedd dysgu?

Mae gwaith sy’n cynorthwyo gyda chyflwyno gweithgareddau addysgu (e.e. seminarau addysgu, arddangosiadau labordy ac ati) fel arfer yn cael ei gadw ar gyfer myfyrwyr PhD ail flwyddyn. Dim ond uchafswm o 6 awr o waith o'r fath yr wythnos y gall y myfyrwyr hyn ei wneud. Cysylltwch â'r adran academaidd berthnasol am gyngor ar argaeledd opsiynau o'r fath.