Beth yw manteision astudio gradd ran-amser?

Mae astudio rhan-amser yn cynnig yr hyblygrwydd i chi ffitio yn eich astudiaethau gradd uwchraddedig o amgylch eich bywyd gwaith neu deuluol, tra'n cynnal yr un lefel o incwm ar yr un pryd. Mae hefyd yn cynnig y posibilrwydd i chi wella eich rhagolygon gyrfa, heb fod angen cymryd seibiant gyrfa. Cofiwch y bydd gennych hefyd fynediad llawn i holl gyfleusterau’r Brifysgol wrth astudio’n rhan-amser.